Browsing Tag

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยลอยกระทงรักษ์สิ่งแวดล้อม

สืบสานวัฒนธรรมไทย ลอยกระทงชื่นใจ รักษาสิ่งแวดล้อม วันลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย เป็นวันพระจันทร์เต็มดวง และเป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตลิ่ง "กระทง" จากวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตกแต่งเป็นรูปคล้ายดอกบัวบาน