Browsing Tag

ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟ

ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟ

ตั้งแต่ วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ใช้ไฟสามารถตรวจสอบสิทธิ์ เพื่อขอรับเงินค่าประกันไฟฟ้า และ จะเริ่มจ่ายเงินค่าประกันไฟฟ้าคืน ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป วิธีการลงทะเบียน รับเงิน ประกัน มิเตอร์ไฟ ง่ายๆด้วยตัวเอง