Browsing Tag

ลงพื้นที่กระบี่

นายกฯลงพื้นที่กระบี่ชมปฏิมากรรมไม้มะหาด!

นายกรัฐนตรีและคณะ ร่วมเยี่ยมชมและถ่ายภาพประติมากรรมไม้มะหาด “Two Visions of the Wonderland” ณ ลานประติมากรรมไม้มะหาด จ.กระบี่ วันนี้ เวลา 17.30 น. ณ ลานประติมากรรมไม้มะหาด จ.กระบี่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐนตรี และคณะ…