Browsing Tag

ลมแรง

ทั่วทุกภาคไทยฝนลดลงเว้นอันดามันฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงลมแรง

13 กรกฎาคม 2562 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีปริมาณฝนน้อยในระยะนี้ โดยด้านตะวันตกของภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนล่าง มีการกระจายของฝนมากกว่าบริเวณอื่นๆ สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 1

อันดามันฝนลดลงแต่คลื่นสูงลมแรง

7 กรกฎาคม 2562 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีปริมาณฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนบริเวณ ด้านตะวันตกของภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย

ไทยตอนบนมีฝน ใต้คลื่นสูง ลมแรง กทม.40%

ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ ส่วนภาคใต้มีฝนน้อยในระยะนี้ สำหรับทะเลอันดามันมี คลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2…

ทั่วทุกภาคอากาศเย็นในตอนเช้าลมแรงใต้มีฝนเล็กน้อย

28 มกราคม 2562 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป กับมีลมแรง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นไว้ด้วย สำหรับอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร…

เหนือ อีสานอากาศเย็นต่อเนื่องตอนเช้าหมอกหนาใต้ลมแรง

25 มกราคม พ.ศ.2562 พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้าลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นโดยทั่วไป กับมีหมอกบางในตอนเช้า สำหรับภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีอากาศหนาว…

เหนือ อีสาน อากาศเย็นตอนเช้ามีหมอก ใต้คลื่นลมแรง

24 มกราคม 2562 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า สำหรับภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีอากาศหนาว…

ทั่วทุกภาคอากาศเย็นตอนเช้าอ่าวไทยคลื่นสูงลมแรง

23 มกราคม 2562 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคกลาง และภาคตะวันออก มีอากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า…

อีสานอากาศเย็นลมแรงอุณหภูมิลดลง2-4องศาใต้ฝนเพิ่ม

17 มกราคม 2562 พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้าลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นลงกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส…