Browsing Tag

ลุงวาเด็ง

องคมนตรีเยี่ยมครอบครัวลุงวาเด็ง ปูเต๊ะ “พระสหายแห่งสายบุรี”

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ลงพื้นปฏิบัติภารกิจเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดสารวัน ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี (เดิมชื่อ วันลูตง) สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว