Browsing Tag

วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม

โปรดเกล้าฯเชิญผ้ากฐินพระราชทานทอด ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ไปทอดถวาย ณ วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง จังหวัดอุทัยธานี 3 พ.ย.61 2561 ที่วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี…