Browsing Tag

วัดระฆัง

นายกฯถวายผ้ากฐินพระราชทานฯวัดระฆัง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานผ้าพระกฐิน โดยให้สำนักนายกรัฐมนตรี ตามที่ขอพระราชทานเพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาที่วัดระฆังโฆสิตาราม นายกฯถวายผ้ากฐินพระราชทานฯวัดระฆัง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา