Browsing Tag

วัตถุโบราณ

บิ๊กตู่ชื่นชมสหรัฐส่งวัตถุโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์กลับไทย

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ชื่นชมการทำงานของกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยที่ได้ร่วมกันติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย โดยล่าสุดสหรัฐฯ…