Browsing Tag

วันขึ้น

สมเด็จพระสังฆราชประทานพรวันขึ้นปีใหม่2562

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป ฉายเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทับพระเก้าอี้สำหรับเจ้าอาวาส…