Browsing Tag

วันครู

บิ๊กตู่ให้โอวาทวันครูสอนเด็กให้รู้เท่าทันเทคโนโลยี

16 มกราคม 2562  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีงานวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2562 เพื่อระลึกถึงพระคุณของคุณครู บูรพาจารย์ และส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติครูและการพัฒนาวิชาชีพครู รวมถึง…

นายกมอบคำขวัญวันครู”ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา”

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 ให้วันที่ 16 มกราคม ของทุกปี เป็น “วันครู” โดยถือเอาวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2488 เป็นวันครู พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี…