Browsing Tag

วันปิยมหาราช

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯทรงวางพวงมาลาวันปิยมหาราช

23 ตุลาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์ และของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 จากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ณ…