Browsing Tag

วางหน้าหีบศพ

โปรดเกล้าฯพระราชทานพวงมาลาหลวงวางหน้าหีบศพจ.ส.อ.เสนีย์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์ วางหน้าหีบศพ จ.ส.อ.เสนีย์ พงษ์สมบัติ พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4

โปรดเกล้าฯผู้แทนพระองค์อัญเชิญพวงมาลาหลวงวางหน้าหีบศพผู้เสียชีวิต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายจิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์ ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

โปรดเกล้าฯพวงมาลาวางหน้าหีบศพพระมรณภาพจากเหตุลอบยิง

19 ม.ค.62​ เวลา 17.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าฯ นราธิวาส เชิญพวงมาลาหลวง และพวงมาลา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน ร.9…

โปรดเกล้าฯพวงมาลาวางหน้าหีบศพ ส.ต.อ.เฉลิมพล

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ไปวางที่หน้าหีบศพ สิบตำรวจเอก เฉลิมพล คมขำ…

โปรดเกล้าฯเชิญพวงมาลาหลวงวางหน้าหีบศพอส.ทพ.เสียชีวิต

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ไปวางที่หน้าหีบศพ อาสาสมัครทหารพราน วราพันธ์…

โปรดเกล้าฯพระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพ2อส.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เชิญพวงมาลาหลวง และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ไปวางที่หน้าหีบศพ อาสาสมัครทหารพราน สุชาติ กองสุข…

โปรดเกล้าฯพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพนักบินฮ.ตกแม่ฮ่องสอน

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญ พวงมาลาหลวงพระราชทาน ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์…

โปรดเกล้าฯพระราชทานเชิญพวงมาลาวางหน้าหีบศพ3นักบิน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย และรองผู้ว่าราชกาาจังหวัดนครราชสีมา เชิญพวงมาลาหลวงไปวางหน้าหีบศพนักบินที่เสียชีวิต ในการปฏิบัติหน้าที่บินลาดตระเวนทางอากาศ…