Browsing Tag

วิกฤติ

4จว.วิกฤติแล้งหนัก เร่งแจกจ่ายน้ำด่วน

ปภ.ประกาศเขตฯ ฝนแล้ง 4 จว. 6 อำเภอ ต้องแจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานมีจังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน (ฝนแล้ง) 4 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์

นายกฯสั่งด่วนให้กองทัพลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือวิกฤติภัยแล้ง

นายก ฯ และรมว.กห. สั่งกองทัพระดมเสริมกำลังพลและเครื่องมือช่าง ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือวิกฤติภัยแล้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม.และ รมว.กห. ได้แสดงความกังวลถึงสถานการณ์ภัยแล้งที่ขยายตัวกว้างจากฝนทิ้งช่วง