Browsing Tag

วิภาวดีรังสิต-มิตรภาพ’

หนาแน่น‼️รมช.คมค.ขึ้นฮ.ตรวจเส้นอีสาน‘วิภาวดีรังสิต-มิตรภาพ’

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ตรวจเส้นทางสู่ภาคอีสาน ‘วิภาวดีรังสิต-มิตรภาพ’ พบปริมาณรถหนาแน่น พร้อมแนะเส้นทางเลี่ยง นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม