Browsing Tag

ศบค.ขยายเวลาเคอร์ฟิว 5 ทุ่ม ถึง ตี 3

ศบค.ขยายเวลาเคอร์ฟิว 5 ทุ่ม ถึง ตี 3

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) โดยขอบคุณคณะรัฐมนตรี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมกันทำงานในการป้องกันและควบคุมโรค