Browsing Tag

ศูนย์การเรียนรู้

สมเด็จพระเทพ เสด็จฯศูนย์การเรียนรู้ Go Genius Learning Center

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรศูนย์การเรียนรู้ Go Genius Learning Center อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงทอดพระเนตรกิจกรรมสวนแปลงเกษตร…