Browsing Tag

สตม.

สตม.คุมเข้มคัดกรอง นทท.สกัดเชื้อโคโรน่า

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มคัดกรองผู้โดยสารจากประเทศเป้าหมายหรือสัญชาติเป้าหมายป้องกันไวรัสโคโรนา