Browsing Tag

สถานกาณ์

ประธานรัฐสภาลงพื้นที่ติดตามสถานกาณ์น้ำท่วมจังหวัดอุบล

ประธานรัฐสภาลงพื้นที่ติตามสถานกาณ์น้ำท่วมที่ จังหวัดอุบลราชธานี และกล่าวชื่นชมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ จากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เข้ารับฟังปัญหา