Browsing Tag

สมาคมAir business college

ประธานสมาคนการค้าจีนพร้อมนักธุรกิจสนใจลงทุน EEC

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นาย Zhao Tao ประธานสมาคมการค้า Air Business College พร้อมคณะนักธุรกิจจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางเยือนไทย ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล…