Browsing Tag

สมาชิกถาวรใหม่

อินเดียปากีสถานเข้าเป็นสมาชิกถาวรกลุ่มความร่วมมือเซี่ยงไฮ้

การประชุมองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO) ประจำปีนี้ ต้อนรับ อินเดียและปากีสถานเข้าเป็นสมาชิกถาวรใหม่ จัดขึ้นที่เมืองชิงเต่า เมืองท่าสำคัญทางตะวันออกของจีน การประชุมปีนี้ ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เปิดการประชุม…