Browsing Tag

สมเด็จพระวันรัต

สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศน์ ให้พรปีใหม่

สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศให้พรแก่ชาวไทยเนื่องในปีใหม่ 2561 ความจริง"พร" ทุกคนที่มีอยู่ ไม่ต้องไปขอใคร หรือถึงไปขอก็ให้กันไม่ได้ คำว่า"พร" นั้น มีความหมายว่า"ความดี" "ความดี"นั้น ใครอยากได้ก็ต้องทำให้เกิดขึ้นเอง…