Browsing Tag

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ

สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน เสด็จเยือนสหราชอาณาจักร

ประกาศสำนักพระราชวัง ด้วย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 14 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 ในการเสด็จเยือนครั้งนี้…

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนทรงหล่อพระประธาน

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงหล่อพระประธาน และพระมหาเถระ เพื่ออัญเชิญขึ้นประดิษฐานในวิหารพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน วัดเกษรศีลคุณ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน…

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนเสด็จฯวัดป่าบ้านตาด

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปยังโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ในการนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เฝ้ารับเสด็จ…