Browsing Tag

สหรัฐไม่ออกวีซ่า

สหรัฐฯไม่ออกวีซ่าจนท.ศาลโลกสอบทหารทำผิดในอัฟกานิสถาน

สหรัฐปฏิเสธที่จะออกวีซ่าให้บุคลากรของศาลโลกที่จะมาสอบสวนคดีอาชญากรรมสงครามเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของทหารสหรัฐในอัฟกาน​ิสถาน นายไมค์…