Browsing Tag

สักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

นายกฯสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีก่อนตรวจงานรถไฟ

นายกรัฐมนตรีสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ศาลหลักเมืองนครราชสีมา พร้อมติดตามความก้าวหน้าแผนพัฒนาการเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมทางราง ระบุเป็นความตั้งใจของรัฐบาลที่จะทำเพื่อประชาชน ให้ประชาชนมีความสะดวกสะบายในการเดินทางสัญจร วันที่13 มีนาคม…