Browsing Tag

สั่งทบ.

บิ๊กแดงสั่งทบ.จัดงานวันเด็ก ยึดหลัก”ศาสตร์พระราชา”

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก มอบหมายให้หน่วยทหารของกองทัพบกจัดงานวันเด็กพร้อมแสดงกิจกรรมทางทหาร ทั้งในพื้นที่ส่วนกลางและค่ายทหารทั่วประเทศ โดยน้อมนำศาสตร์พระราชา เสริมสร้างการมีจิตอาสา เป็นแนวทางหลักในการจัดกิจกรรม…

บิ๊กแดง’สั่งทบ.จัดกิจกรรมต้อนรับครอบครัวทหารใหม่

บิ๊กแดง’ สั่ง ทบ. จัด “กิจกรรมต้อนรับครอบครัวและญาติทหารใหม่” ผลัด 2/2561 พร้อมฝึกทหารใหม่ให้เป็น “ทหารต้นแบบในอนาคต” มีระเบียบวินัย ดูแลคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม เปิดค่ายให้ครอบครัวดูความเป็นอยู่ พบผู้บังคับหน่วย พลเอก อภิรัชต์…