Browsing Tag

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

โครงการ จิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ

พลเอกวิสุทธิ์ นาเงิน รองปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน เปิดกิจกรรม ตามโครงการ เราทำดีด้วยหัวใจ ของ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาตามแนวพระราชดำริรวมพลังประชาชนในการสร้างความสามัคคี…