Browsing Tag

สำนักงานใหญ่ฮามาส

ยิวส่งบินรบถล่มสำนักงานใหญ่ฮามาสราบ ฮามาสยิงจรวดโต้ทันควัน

อิสราเอลส่งเครื่องบินรบและเฮลิคอปเตอร์บุกโจมตีที่ทำการสำนักงานใหญ่ของผู้นำฮามาสรวมทั้งสำนักงานหน่วยข่าวกรองปาเลสไตน์ตอบโต้การยิงจรวดถล่มอิสราเอลตอนเช้า ปาเลสไตน์ยิงจรวดโต้กลับทันที…