Browsing Tag

ส่งความประทับใจ

สุดยอด SMEs ส่งสุข ส่งท้าย ส่งความประทับใจ ตลาดคลองผดุง 2560″

สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน กรมธนารักษ์ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน "สุดยอด SMEs ส่งสุข ส่งท้าย ส่งความประทับใจ ตลาดคลองผดุง 2560" ระหว่างวันที่ 12 - 27 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 - 19.00 น. ณ คลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล…