Browsing Tag

ส.ค.ส. 2561

สมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศน์ ให้พรปีใหม่

สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศให้พรแก่ชาวไทยเนื่องในปีใหม่ 2561 ความจริง"พร" ทุกคนที่มีอยู่ ไม่ต้องไปขอใคร หรือถึงไปขอก็ให้กันไม่ได้ คำว่า"พร" นั้น มีความหมายว่า"ความดี" "ความดี"นั้น ใครอยากได้ก็ต้องทำให้เกิดขึ้นเอง…

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ พระราชทาน ส.ค.ส. 2561

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ พระราชทาน ส.ค.ส. 2561 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ สุนัข 2 ภาพ ภาพฝีพระหัตถ์ภาพแรก- เป็นภาพสุนัขหูตั้ง ตากลมโต สีน้ำตาล…