Browsing Tag

ส.ค.ส

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ส.ค.ส.ปีใหม่

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ ชุด "ครอบครัวออกกำลังกาย" พระราชทานเพื่อให้จัดทำบัตรอวยพร ประจำปีพุทธศักราช 2562 พร้อมข้อความพระราชทานพร ด้วยลายพระหัตถ์ และทรงพระปรมาภิไธยกำกับไว้ จำนวน 4 แบบ…

สมเด็จพระเทพพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ส.ค.สปีใหม่

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ ภาพหมูอ้วนสีชมพู สวมหมวกสีฟ้า แก่ร้านภูฟ้า อัญเชิญมาปักบนกระเป๋าเลื้อโปโล 6 สี และเสื้อทีเชิ้ต 4 สีที่จะออกจำหน่ายเป็นของขวัญปีใหม่ พร้อมกับพระราชทานพรปีใหม่…