Browsing Tag

หนักบางแห่ง

กรมอุตุฯ เตือนฝนตกหนักบางแห่ง! ใต้ร้อยละ40

อุตุเตือน‼️ในช่วงวันที่ 10 - 11 ก.ย. ประเทศไทยมีฟ้าคะนะองบางพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคใต้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบน และอ่าวไทยตอนบน มีคลื่นสูง 1-2 เมตร

อุตุประกาศ‼️18-21กค.ใต้ ตะวันออก กลางตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง

18 กรกฏาคม 2562ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคใต้ ภาคตะวันออก และภาคกลางตอนล่าง มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ขอให้ประชาชน บริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากไว้ด้วย

ไทยตอนบนฝนตกหนักบางแห่งใต้ฝนลดน้อยลง

13 มิถุนายน 2562 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออก ส่วนภาคใต้มีฝนน้อยในระยะนี้ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม…