Browsing Tag

หน่วยปฏิบัติการพิเศษทางเรือ

หน่วยปฏิบัติการพิเศษทางเรืออังกฤษปะทะฮูตีถูกยิงกลิ้ง 5 คน

หน่วยปฏิบัติการพิเศษทางเรือของกองทัพเรืออังกฤษเกิดปะทะกับนักรบฮูตีกลางทะเลทรายทางตอนเหนือของเยเมนถูกยิงได้รับบาดเจ็บ 5 คน หน่วยปฏิบัติการพิเศษทางเรือของกองทัพเรืออังกฤษ(SBS)เกิดปะทะกับนักรบฮูตีบริเวณภูเขาในเขตซาดาทางตอนเหนือของเยเมน…