Browsing Tag

หน้าหีบศพ

โปรดเกล้าฯพวงมาลาวางหน้าหีบศพนายมนตรีซึ่งเสียชีวิตจากช่วยน้ำท่วมอุบลฯ

3 ตุลาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เชิญพวงมาลาพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปวางที่หน้าหีบศพนายมนตรี บู่คำ หรือ "ป๋าแสง"

โปรดเกล้าฯพวงมาลาวางหน้าหีบศพนศ.ถูกไฟช๊อตช่วยน้ำท่วม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เชิญพวงมาลาหลวงไปวางที่หน้าหีบศพ และทรงพระกรุณารับศพ นายสราวุธ จันโทแพง อายุ 20 ปี นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพวงมาลาหน้าหีบศพตำรวจ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าฯ นราธิวาส เชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ไปวางหน้าหีบศพ ส.ต.อ.ยุทธพงศ์ นุ้ยแก้ว อายุ 31 ปี ชาวพัทลุง…