Browsing Tag

หมอกหนา

อุตุฯเตือน เหนือ หมอกหนาตอนเช้า ภาคกลาง ตะวันออกมีฝน

1 ตุลาคม 2562 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีหมอกบางในตอนเช้า และมีฝนเพิ่มขึ้นในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ไทยตอนบนหมอกหนาอุณหภูมิสูงขึ้น1-3 องศา ใต้ฝนตกต่อเนื่อง

4 กุมภาพันธ์ 2562 กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ แต่ยังคงมีอากาศเย็นในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน…

เหนือ อีสานหมอกหนาอากาศเย็นใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

29 มกราคม 2562 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายขณะสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย…

เหนือ อีสานอากาศเย็นต่อเนื่องตอนเช้าหมอกหนาใต้ลมแรง

25 มกราคม พ.ศ.2562 พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้าลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นโดยทั่วไป กับมีหมอกบางในตอนเช้า สำหรับภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีอากาศหนาว…

เหนืออากาศเย็นหมอกหนาใต้คลื่นสูง

19 มกราคม 2562 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือมีอากาศหนาวเย็นลง และอุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยกับมีหมอกในตอนเช้า…

เหนือหมอกหนาอากาศเย็นตอนเช้าอ่าวไทยมีฝน

14 มกราคม 2562 พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้าลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ แต่ยังคงมีอากาศเย็นในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ…

ไทยตอนบนหมอกหนาอากาศเย็นใต้ปริมาณมากขึ้น

13 มกราคม 2562 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและหมอกหนาบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง…

ทั่วทุกภาคหมอกหนาอากาศเย็นตอนเช้าใต้มีฝนหนักบางแห่ง

12 มกราคม 2562 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น แต่ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง…