Browsing Tag

หลวงปู่ทอง

โปรดเกล้าฯองคมนตรี เป็นประธานพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพหลวงปู่ทอง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ หลวงปู่ทอง สิริมังคโล อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์