Browsing Tag

หลายพื้นที่

อุตุ!!เตือนเตรียมรับมือหลายพื้นที่ฝนฟ้าคะนอง

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ในระยะนี้ โดยพื้นที่ทางด้านตะวันตกของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคตะวันออก มีการกระจายของฝนมากกว่าบริเวณอื่นๆ สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง