Browsing Tag

หีบศพ

โปรดเกล้าฯพระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพตชด.เหตุคนร้ายซุ่มยิง

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เชิญพวงมาลาหลวง และพวงมาลาของ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ไปวางที่หน้าหีบศพ ดาบตำรวจ พิรุณรัตน์ พุทธศิริ…

โปรดเกล้าฯพระราชทานพวงมาลาหลวงวางหน้าหีบศพ อส.ทพ.

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เชิญพวงมาลาหลวง และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ไปวางที่หน้าหีบศพ…