Browsing Tag

ห่วงใย 13 ชีวิต

โพลชี้คนส่วนใหญ่ห่วงใย 13 ชีวิต ประดุจญาติมิตรในครอบครัว

นายนพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล มูลนิธิ สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เปิดเผยผลสำรวจ เรื่องโพล ความห่วงใย 13 ชีวิตติดถ้ำหลวง กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวน1,044 ตัวอย่าง โดยดำเนินโครงการระหว่าง วันที่…