Browsing Tag

ห้ามจุดพลุ

ลอยกระทงปีนี้ห้ามจุดพลุโคมลอยฝ่าฝืนคุก

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการเผย กทม.ประกาศมาตรการป้องกันอันตรายจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ในช่วงวันลอยกระทง ประจำปี 2561 ขอความร่วมมือจากผู้ผลิต สะสม จำหน่าย…