Browsing Tag

องคมนตรี

โปรดเกล้าฯองคมนตรีติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ และพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ

โปรดเกล้าฯองคมนตรี ขรก.ชั้นผู้ใหญ่ฯในพระองค์เป็นประธานพระราชทานเพลิงศพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หน่วยราชการในพระองค์ เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่และประชาชนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายกราดยิงเจ้าหน้าที่ 

องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ตํารวจตระเวนชายแดนจังหวัดเชียงใหม่

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะที่ปรึกษา เดินทางไปติดตามและเยี่ยมประชาชนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในโอกาสนี้

โปรดเกล้าฯองคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดอุทัยฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรและนักเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี

โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบจนท.ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดน

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดน หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

องคมนตรีเยี่ยมชมและติดตามโครงการกองทุนการศึกษาภาคเหนือ

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เป็นประธานการประชุมติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้แทนจาก 11 โรงเรียน

โปรดเกล้าฯองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานโอกาสวันขึ้นปีใหม่มอบแก่ทหารพื้นที่ชายแดน

องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานเนื่องในโอกาสปีใหม่มอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดน ของกองทัพภาคที่ 1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี