Browsing Tag

องค์พระหลักเมือง

นายกฯทำบุญบำเพ็ญกุศลองค์พระหลักเมือง ครบรอบ 238 ปี

นายกฯทำบุญบำเพ็ญกุศลองค์พระหลักเมือง ครบรอบ 238 ปี นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้แทนชาวไทย ร่วมบำเพ็ญกุศลองค์พระหลักเมือง ครบรอบ 238 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศ พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม