Browsing Tag

อัญเชิญ

โปรดเกล้าฯผู้แทนพระองค์อัญเชิญพวงมาลาหลวงวางหน้าหีบศพผู้เสียชีวิต

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายจิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์ ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

โปรดเกล้าฯอัญเชิญพระราชกระแสทรงชมเชย นาวาอากาศตรี ณฤพล เลิศกุศล

โปรดเกล้าฯอัญเชิญพระราชกระแสทรงชมเชย นาวาอากาศตรี ณฤพล เลิศกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกนะหม่อมให้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง อัญเชิญพระราชกระแสทรงชมเชย ให้กับ นางอัญญรักษ์ เลิศกุศล

อัญเชิญพระราชกระแสทรงชมเชยการป้องกันไฟป่าในภาคเหนือ

อัญเชิญพระราชกระแสในหลวง ทรงชมเชยการป้องกันและดับไฟป่าในภาคเหนือ" เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 62 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ มีพระราชกระแสชมเชย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองทัพภาคที่ 3

โปรดเกล้าฯอัญเชิญพระราชกระแสชมเชยครอบครัว จ.ส.อ.สมชาย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน อัญเชิญพระราชกระแสชมเชยพร้อมอัญเชิญกระเช้าพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่นางชฎารัตน์ธนบัตรอายุ36…

อัญเชิญพระราชกระแสชมเชยพนักงานมินิมาร์ททำความดี

ผู้แทนพระองค์อัญเชิญพระกระแสรับสั่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชมเชยพนักงานร้านมินิมาร์ท ปั้มพีที ที่แม่กลอง สมุทรสงคราม น้ำใจงาม นำซองใส่เงินนับแสน ส่งคืน นักท่องเที่ยวชาวบราซิล เป็นผู้มีจิตอาสาที่มีความซื่อสัตย์สุจริต…

โปรดเกล้าฯอัญเชิญดินพระราชทานแก่อส.ทหารพรานที่เสียชีวิต

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายวีระนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการอัญเชิญดินพระราชทานที่หลุมฝังศพของอาสาสมัครทหารพราน มะรอพี อาแว ตำแหน่งพลปืนเล็ก…

โปรดเกล้าฯให้ผู้ว่านราธิวาสอัญเชิญดอกไม้และกระเช้าเยี่ยมทหารบาดเจ็บ

19 กุมภาพันธ์ 2561 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส อัญเชิญดอกไม้และกระเช้าสิ่งของพระราชทานจากเยี่ยมอาการบาดเจ็บทหาร 4 นาย ที่โรงพยาบาลจะแนะ จ.นราธิวาส…

อัญเชิญ พระโกศพระบรมอัฐิ ในหลวง ร.๙ มาประดิษฐาน ณ ตำหนักทิพย์พิมาน

อัญเชิญ พระโกศพระบรมอัฐิ ในหลวง ร.๙ มาประดิษฐาน ณ ตำหนักทิพย์พิมาน เขาใหญ่ นับเป็นมิ่งขวัญกับชาวโคราช สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช…