Browsing Tag

อินเดียยิงเอฟ16ปากีสถานร่วง

อินเดียสอยเอฟ16ปากีสถานร่วงไม่ทราบชะตากรรมนักบิน

อินเดียสอยเอฟ 16 ปากีสถานหลังละเมิดน่านฟ้าเข้าโจมตีในดินแดนแคชเมียร์ของอินเดีย สำนักข่าว Asian News International (ANI) ของอินเดียรายงานว่าอินเดียยิงเครื่องบินรบเอฟ 16 ของปากีสถานตกในดินแดนแคชเมียร์เขตปากีสถาน…