Browsing Tag

อิรักโจมตีทางอากาศ

อิรักรุกหนักส่ง F16 ถล่มกลุ่มก่อการร้ายตายเกลื่อน!

อิรักส่งเครื่องบินรบโจมตีกลุ่มผู้ก่อการร้ายทาฟิรี่ใกล้เมืองเดียร์อัซซอร์ประเทศซีเรีย สำนักประสานงานปฏิบัติการร่วมระหว่างประเทศ(JOC)แถลงว่ากองทัพอิรักได้ส่งเครื่องบิน F 16 โจมตีที่มั่นกลุ่มก่อการร้ายทาฟิรี่ ในหมู่บ้านอัลซูชาห์…