Browsing Tag

อิสราเอลโจมตีอิหร่าน

สหรัฐร้องขอรัสเซียอนุญาตอิสราเอลโจมตีอิหร่านในซีเรีย

สหรัฐกำลังพยายามที่จะผลักดันกองกำลังทหารจากต่างประเทศทั้งหมดในซีเรียออกจากไปจากซีเรียให้หมด พร้อมทั้งขอให้รัสเซียอนุญาตให้อิสราเอลโจมตีกองกำลังของอิหร่านในซีเรีย เอกอัครราชทูตสหรัฐฯประจำประเทศซีเรีย James Jeffrey…