Browsing Tag

อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส

อุตุเตือนทั่วทุกภาคอากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส