Browsing Tag

อุณหภูมิ

ไทยตอนบนหมอกหนาอุณหภูมิสูงขึ้น1-3 องศา ใต้ฝนตกต่อเนื่อง

4 กุมภาพันธ์ 2562 กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ แต่ยังคงมีอากาศเย็นในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน…

ตอนบนอุณหภูมิสูงขึ้น1-3องศามีหมอกในตอนเช้าใต้ฝนตก

3 กุมภาพันธ์ 2562 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง แต่ยังคงมีอากาศเย็นในภาคเหนือตอนบน…

เหนือ อีสาน อุณหภูมิลดลง ภาคกลาง ตะวันออก ใต้มีฝน

1 กุมภาพันธ์ 2562 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิลดลง 1-2 องศาเซลเซียส ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออก มีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง…

ไทยตอนบนอุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นใต้ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

31 มกราคม 2562 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้า กับมีหมอกหนาบางพื้นที่ โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น แต่บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศเย็นโดยทั่วไป ส่วนเทือกเขาสูงยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด…

อุตุฯเผยอุณหภูมิสูงขึ้น เหนือ-อีสานอากาศเย็นมีหมอกหนา

30 มกราคม 2562 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้า กับมีหมอกหนาในบางพื้นที่ โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น แต่ยังคงมีอากาศหนาวเย็นในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนบริเวณเทือกเขาสูงยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด…

ไทยตอนบนอากาศเย็นอุณหภูมิลดลง1-3องศาใต้คลื่นสูงลมแรง

27 มกราคม 2562 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นไว้ด้วย…

เหนือ อีสาน อุณหภูมิลดลงต่อเนื่องใต้ฝนตกอ่าวไทยคลื่นสูง

18 มกราคม 2562 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นลงกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาเซลเซียส…

อุตุฯเผยอีสาน17-19มค.อากาศหนาวอุณหภูมิจะลดลงอีก

15 มกราคม พ.ศ.2562 พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้าลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ แต่ยังคงมีอากาศเย็นในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ …