Browsing Tag

อุตุฯเตือน

อุตุฯเตือน เหนือ หมอกหนาตอนเช้า ภาคกลาง ตะวันออกมีฝน

1 ตุลาคม 2562 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีหมอกบางในตอนเช้า และมีฝนเพิ่มขึ้นในภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

อุตุฯเตือน20-21มค.สภาพอากาศปิดฝุ่นเพิ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

20 มกราคม 2562 กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งอากาศในช่วงเช้าวันนี้ อากาศลอยตัวไม่ดี มีสภาพอากาศปิด ลมสงบ ความเร็วลมส่วนใหญ่ต่ำกว่า 3.6 ก.ม./ช.ม. มีหมอกในตอนเช้า ไม่มีฝน ส่งผลทำให้สถานการณ์ PM2.5 พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในวันนี้ 20 มกราคม 2562…

อุตุฯเตือนไทยพายุ ‘โทราจี’ ผ่านภาคใต้ 19-21 พ.ย.นี้

19 พฤศจิกายน 2561 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ ส่วนภาคใต้ตอนล่างยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง…

อุตุฯเตือนไทยมีฝนเพิ่มขึ้นเหนือตะวันออกตกหนักระวังน้ำป่า

3 กันยายน 2561 กรมอุตุฯ เผยไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้น ตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออก ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือ…