Browsing Tag

อูวินมยิน

ไทยเมียนมาร์ผลักดันความร่วมมือทุกมิติ

ไทย - เมียนมาร์ มุ่งส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดและผลักดันความร่วมมือทุกมิติ วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับ อู วิน มยินประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์…