Browsing Tag

ฮ.ตก

ทบ.ปูนบำเหน็จนักบินฮ.ตกเป็น“พันโท”

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เผยจากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบกประสบอุบัติเหตุตก ที่ ต.ห้วยผา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ขณะบินลาดตระเวนตรวจพื้นที่และพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ บริเวณแนวชายแดน…

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ นักบิน ฮ.ตก

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ พร้อมพวงมาลา แก่นาวาอากาศตรีเกริกเกียรติ จากนั้น ในเวลา 18.45 น. ได้มีพิธีสวดพระอภิธรรม ทั้งนี้ กองทัพอากาศเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ 23-30 พฤษภาคม 2561…